Κόσμος 51 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 253
Συνολικός αριθμός χωριών: 8.446 (33.38 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 6.480
Χωριά βαρβάρων: 1.966
Χωριά με bonus: 383
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 213 ημέρες
Χρήστες on-line: 9
Αριθμός μηνυμάτων: 52.141 (206.09 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 22.628 (89.44 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 141 (0.56 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 103 (0.41 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 35
Αριθμός παικτών σε φυλές: 180
Συνολικοί πόντοι: 60.514.852 (239.189 ανά παίκτη, 7.165 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 1.436.567.753
 • 1.127.088.033
 • 1.532.287.193
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 10,828 εκατ.
 • 4,815 εκατ.
 • 16,474 εκατ.
 • 7,792 εκατ.
 • 1,070 εκατ.
 • 7,684 εκατ.
 • 274.511
 • 2,469 εκατ.
 • 861.787
 • 29.223
 • 654
 • 3.557
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 42797
 • 19031
 • 65115
 • 30799
 • 4229
 • 30373
 • 1085
 • 9758
 • 3406
 • 116
 • 3
 • 14
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 1282
 • 570
 • 1951
 • 923
 • 127
 • 910
 • 33
 • 292
 • 102
 • 3
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: Lolara
Η νεότερη φυλή: -Ι-

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: χθες στις 23:42