Κόσμος 51 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 2809
Συνολικός αριθμός χωριών: 4.815 (1.71 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 3.186
Χωριά βαρβάρων: 1.627
Χωριά με bonus: 227
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 35 ημέρες
Χρήστες on-line: 136
Αριθμός μηνυμάτων: 66.512 (23.68 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 12.526 (4.46 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 67.856 (24.16 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 754 (0.27 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 150
Αριθμός παικτών σε φυλές: 1.560
Συνολικοί πόντοι: 5.795.902 (2.063 ανά παίκτη, 1.204 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 34.636.191
 • 36.606.928
 • 37.075.209
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 1,460 εκατ.
 • 1,061 εκατ.
 • 1,120 εκατ.
 • 321.196
 • 374.759
 • 495.115
 • 6.709
 • 79.743
 • 57.424
 • 21.953
 • 1.897
 • 395
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 520
 • 378
 • 399
 • 114
 • 133
 • 176
 • 2
 • 28
 • 20
 • 8
 • 1
 • 0
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 303
 • 220
 • 233
 • 67
 • 78
 • 103
 • 1
 • 17
 • 12
 • 5
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: djkapalof
Η νεότερη φυλή: βββ

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 08:39