Κόσμος 51 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 877
Συνολικός αριθμός χωριών: 7.526 (8.58 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 5.620
Χωριά βαρβάρων: 1.906
Χωριά με bonus: 351
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 125 ημέρες
Χρήστες on-line: 36
Αριθμός μηνυμάτων: 98.802 (112.66 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 23.669 (26.99 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 25.118 (28.64 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 584 (0.67 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 85
Αριθμός παικτών σε φυλές: 538
Συνολικοί πόντοι: 42.519.717 (48.483 ανά παίκτη, 5.650 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 577.384.484
 • 735.669.305
 • 557.946.873
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 13,155 εκατ.
 • 6,412 εκατ.
 • 7,747 εκατ.
 • 8,314 εκατ.
 • 1,638 εκατ.
 • 3,661 εκατ.
 • 122.548
 • 2,607 εκατ.
 • 500.512
 • 55.615
 • 1.305
 • 2.105
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 15000
 • 7311
 • 8834
 • 9480
 • 1867
 • 4174
 • 140
 • 2972
 • 571
 • 63
 • 1
 • 2
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 1748
 • 852
 • 1029
 • 1105
 • 218
 • 486
 • 16
 • 346
 • 67
 • 7
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: digenisakritas
Η νεότερη φυλή: J.d

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 09:50